Onze receptuur

Samen meer smaken

Ook samenwerken is aan verandering onderhevig. Met de zich steeds verder ontwikkelende communicatie technieken en een andere inzet van mensen aan een taak komt de nadruk steeds meer te liggen op hoe je samen werkt.

Samen werken is de onderlegger voor succesvol zijn en maakt de wereld rijker. Het geeft kleur en smaak aan het gevoel er samen voor te staan. Wij bieden een ervaring waardoor je in staat bent meer smaken te halen uit het samen werken. En het geeft de ruimte om smaken in balans te brengen.

Wat we doen

We gebruiken omgevingen, momenten en eten – in de breedste zin van het woord – om leerzame ervaringen te ondergaan. 

Werksessie Eigenheimers en Opperdoezers
We hebben een werksessie ontwikkeld waar je met je team in een dag de samenwerking onder de loep neemt in een keukensetting. Wat er gebeurt ligt in je eigen handen. Een dag intensief en prettig stretchen. We kunnen aan de hand van thema’s die spelen aansluiten op de organisatie.

Maatwerk projecten
Voor onze opdrachtgevers leveren we al jaren met veel plezier maatwerk. Afhankelijk van de vraagstelling ontwikkelen we een typische ronddekeukentafel ervaring die voor dat ene moment passend is.
Soms staat een locatie al vast en anders vinden we een passende plek.
In alle gevallen kunnen we ondersteuning in de keuken en voor de dag meeleveren. Meestal is dat de chef de cuisine, al dan niet met hulp in de bediening of denk ook aan een fotoverslag.

Hoe we dat doen

We werken met de principes van het breinleren:

Zintuiglijke ervaringen
Die zorgen ervoor dat je ervaringen beter onthoudt en dat je hetgeen je leert dus makkelijk terug kunt halen. 

Ervaringsgericht
Door te reflecteren op directe ervaringen en inzicht direct toe te passen, gaat je brein direct nieuwe neuronen paden maken waardoor je een begin maakt van nieuw (gewenst) gedrag.

Vertragen
Door te vertragen in je denken, vergroot je op dat moment je bewustzijn, waardoor je beter leert.

Dopamine
De beste hulpstof om te leren is dopamine. Die wekken we op door mensen nieuwsgierig te maken, te verrassen en successen te laten ervaren.

We hanteren daarbij het systemisch perspectief: 

Overtuigingen
Elk individu handelt vanuit (on)bewuste overtuigingen om in of bij een systeem te horen. Welke overtuigingen helpen en welke belemmeren?

Patronen
Ook een systeem probeert zich als het ware in stand te houden en creëert daarom onbewust patronen. Welke patronen spelen er in het team? Welke helpen en welke belemmeren?

Een greep uit onze inspiratie en bronnen

Breinleren – o.a.
Canon van het leren (hfdst. 7 Breinleren; B. Spee)
Margriet Sitskoorn (bijv. Het maakbare brein)
David Rock (bijv. Your Brain at Work)
Ria van Dinteren (bijv. Brein@work)

Systeemdenken en groepsdynamica – o.a.
Bill Bryan
Joep Choy
Jan Remmerswaal
Léon de Caluwé

Eten – o.a.
Peter Klosse (Smaak, sensorisch onderzoek)
Marije Vogelzang (Food concepts)