Inspir eten

Vraag

‘We zijn in een grootscheepse verandering en mijn MT krijgt in de toekomst een andere taak. Dat betekent kwalitatief en kwantitatief één en ander. Begeleid ons op één van onze ‘kruispunten’.’

Concept

E = KxA: het effect van wat je doet is kwaliteit maal de aanpak. De opdrachtgever geeft het goede voorbeeld. Wij creëren voor haar een setting waarin de managers elkaar inspireren en waarderen. Daarna gaan we aan het werk en leggen het accent op de werkwijze.

Uitwerking

Een afwisselend en dynamisch programma met eerst veel korte inspirerende ontmoetingen. Op allerlei manieren prikkelen we de zintuigen. Ondertussen verkennen wij op een speelse manier de grenzen van de gasten in hun manier van werken en omgang. Na dit stretchen is er tijd voor ontspanning en wat langere, verdiepende gesprekken.