Eigenheimers & Opperdoezers

“Er gebeurt zoveel tegelijk, afdelingen zijn samengegaan, er liggen tegelijkertijd ambitieuze doelen en de samenwerking loopt soms nog wat stroef – kunnen jullie ons helpen?”.

Vraag

Deze vraag kregen we van het Universiteitsfonds van de Universiteit Utrecht.
Hoewel het fonds een duidelijke taak heeft werd deze taak verdeeld in twee subtaken. De gedrevenheid van de medewerkers leidde er o.a. toe dat de focus op de deeltaak lag en de gemeenschappelijke taak wat verder weg stond. Daarnaast waren er nog andere niet duidelijk benoembare issues die de flow in de samenwerking wat belemmerde.

Concept

We voeren de druk op met aan aantal scherpe kaders en minder scherpe kaders waardoor de deelnemers in een veilige setting onderzoek kunnen doen naar de issues die in de onderstroom van hun samenwerking spelen.

Uitwerking

Het fonds gaat een lunch voor zich zelf maken waarbij het werk wordt verdeeld tussen twee teams. Elk team bereidt twee gangen waarbij timing, ingrediënten en kooktijd onderwerpen zijn waarover contact moet plaatsvinden met het andere team. Er is dus samenwerking nodig binnen eigen team én met het andere team. Ieder team moet een succes van haar eigen opdracht maken maar de lunch slaagt alleen als beide teams ook beiden succesvol zijn. Kortom, de voorwaarden om de samenwerking onder een vergrootglas te leggen zijn aanwezig. Er is een strak tijdschema waarbij de teams ook rekening moeten houden met reflectie rondes. Reflectie op hoe ieder zijn rol op pakt in de samenwerking. Welke overtuigingen heeft ieder. Welke zijn impliciet en welke worden met elkaar gedeeld? Tot slot sluiten we af met een heerlijke en feestelijke lunch. En heeft iedere medewerker het gedrag waarmee hij/zij de eigen bijdrage aan de samenwerking kan verbeteren, ervaren en geëxpliciteerd. Een dag prettig en intensief stretchen.