Bruisend Podium

Vraag

Het Ministerie van Algemene Zaken wil een (kleur)rijke bijeenkomst voor de pool met ingehuurde strategische communicatiemedewerkers en woordvoerders om het afgelopen jaar op een bijzondere manier te markeren met een speels leerelement.

In de context van het spanningsveld dat deze inhuur medewerkers zowel collega’s als concurrenten van elkaar zijn is het onderliggende doel de toegankelijkheid ten opzichte van elkaar te vergroten.

Concept

De gasten zijn vanuit hun beroepspraktijk gewend te werken op of rond het ‘podium’ van interne en externe communicatie voor de overheid. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Communicatie is verbaal en non verbaal, gebeurt van binnen met je zelf en naar buiten toe met anderen, is vanuit het hoofd en vanuit het hart. We willen tijdens vier rondes spelen met deze ingrediënten.

  1. Hoe gedraag je je op het podium en hoe ernaast of zonder een podium?
  2. Feed forward op de eigen communicatiestijl.
  3. Nieuwe inzichten op inhoudelijk gebied, persoonlijk en/of interpersoonlijk.
  4. Zoveel mogelijk talenten van je conculega’s leren kennen.

Uitwerking

De gasten verwelkomen we met een stevige binnenkomer, een opwarmertje voordat we ze naar een andere ruimte leiden. De andere ruimte is alleen via een podium te betreden. Voor één minuut is het podium voor hen.

Daarna vertellen de gasten in kleinere groepjes een briljante fout die ze ooit hebben gemaakt. Na een rondje briljante fouten geven de vertellers elkaar feed forward.

De derde ronde is dynamisch: de gasten krijgen een box met verrassende en vervreemdende hapjes. Ze delen die aan elkaar uit en complimenteren elkaar met iets wat ze hebben meegemaakt van elkaar.

Tot slot is er een bruisend einde waar elke gast wederom het podium beklimt en een waanzinnige speech houdt over één van de aanwezigen.